Đổ vốn vào khu cao tầng đẳng cấp Chung cư Mon City Việt Nam